Xây dựng và lắp đặt khu vui chơi giải trí trẻ em tại TTGDDN Thiếu Niên Thành Phố

- Tên Dự Án : Xây dựng và lắp đặt khu vui chơi trẻ em tại TTGDDN Thiếu Niên Thành Phố - Năm : 2011 - Tổng Giá Trị Dự Án : > 5.500.000.000 - Giám Sát : BQLDA Sở LĐ -TB & XH

  • Vị trí: 14 Nguyễn Văn Bảo, Q.Gò Vấp
  • Năm: 2011

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.