Xây dựng và lắp đặt khu vui chơi giải trí cho trẻ em tại Công viên 23/9

- Tên Dự Án: Khu vui chơi trẻ em tại công viên 23/9 - BQLDA: Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 1 - Thời Gian Thực Hiện: 12/15/2015 - Giá Trị Dự Án: 2.150.000.000 VNĐ

  • Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm: 2011

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.