Tượng Đài Long An

- Tên Dự Án: Hồ phun nước nghệ thuật khu công viên tượng đài Long An (Trung dũng kiên cường - Toàn dân đánh giặc) - Chủ đầu tư: BQLDA Xây Dựng Công Trình Văn Hóa - Giá trị dự án: 1.026.662.000 VNĐ

  • Vị trí: Số 4 Quốc lộ 1 A, phường 2, TX Tân An, tỉnh Long An
  • Năm: 2009

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.