Tháp Tràm Hương

Công trình: Phun nước nghệ thuật Địa điểm: Tháp Tràm Hương Thời gian thực hiện: Năm 2010 Hạng mục chính: Lắp đặt hệ thống phun nước nghệ thuật Giá trị: > 1.000.000.000đ Kết quả: Công trình được hoàn thành trong vòng 20 ngày để mừng ngày giải phóng Nha Trang.

  • Vị trí: Nha Trang
  • Năm: 2010

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.