Sân phun nước

Công trình: Phun nước nghệ thuật Địa điểm: UBND Tỉnh Bạc Liêu Thời gian thực hiện: năm 2009 Hạng mục chính: Lắp đặt thiết bị phun nước nghệ thuật Giá trị: > 2.000.000.000đ Kết quả: Công trình được thực hiện trong vòng 30 ngày đúng vào dịp Khánh Thành Trụ sở UBND Tỉnh Bạc Liêu

  • Vị trí: Bạc Liêu
  • Năm: 2009

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.