Quảng Trường Dĩ An Bình Dương

- Vị trí: Quảng trường Dĩ An - Bình Dương - Loại hình: Phun nước Nghệ thuật - Ngân sách: Tư nhân - Chủ đầu tử: Công ty CP Phát triển KCN Sóng Thần - Giá trị HĐ: 714.000.000 đồng.

  • Vị trí: Bình Dương
  • Năm: 2003

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.