Khu Du Lịch Cát Bà

- Tên dự án: Hệ thống nhạc nước Khu Du Lịch Cát Bà - Vị trí: Khu Du Lịch Cát Bà – Hải Phòng - Loại hình: Phun nước nghệ thuật - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du Lịch Sơn Lâm - Giá trị HĐ: 1.944.346.950 đồng

  • Vị trí: Hải Phòng
  • Năm:

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.