Hệ Thống Phun Nước Nghệ Thuật Tại Công Viên 16/4

- Tên Công Trình : Hệ thống phun nước nghệ thuật tại công viên 16/4 – TX.Phan Rang – Tháp Chàm - QLDA: Phòng QL Đô Thị TX. Phan Rang – Tháp Chàm - Thời Gian Thực Hiện : 30/03/2007 - Giá Trị Dự Án : 1.503.000 VNĐ - Ý Nghĩa : Trong dịp cải tạo lại công viên 16/4

  • Vị trí: Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm
  • Năm: 2007

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.