Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2010

- Tên Dự Án : Hồ Phun Nước Đường Hoa Nguyễn Huệ 2010 - Chủ Đầu Tư : Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn - Ngày Thực Hiện : 03/02/2010 - Ngày Hoàn Thành : 10/02/2010 - Giá Trị Dự Án : 598.100.000 VNĐ

  • Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm: 2010

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.