Đài Phun Nước Nghệ Thuật Tại Công Viên Yến Phi

- Tên Dự Án : Đài Phun Nước Nghệ Thuật Công Viên Yến Phi - Hạng Mục : Xây dựng hệ thống phun nước nghệ thuật - Chủ Đầu Tư : Công Ty Môi Trườn Đô Thị Nha Trang - Thời Gian Thực Hiện : 28/10/2010 - Thời Gian Hoàn Thành : 16/11/2010 - Giá Trị Dự Án : 1.537.480.000 VNĐ

  • Vị trí: Thành phố Nha Trang
  • Năm: 2010

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.