Công Viên Phú Cường

Công trình: Đài phun nước Địa điểm: Công viên Phú Cường Thời gian thực hiện: năm 2000 Hạng mục chính: Thiết kế xây dựng mới hồ nước và hệ thống phun nước nghệ thuật đổi 02 kiểu theo chương trình. Giá trị: > 800 triệu VNĐ. Kết quả: Công trình được hoàn thành nhanh chóng trong vòng 30 ngày và vẫn hoạt động tốt cho đến nay. Đây là một công trình rất đẹp của công viên Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

  • Vị trí: Bình Dương
  • Năm: 2000

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.