Công Viên Lê-Nin

Công trình: Đài phun nước Địa điểm: Công viên Lê Nin Thời gian thực hiện: năm 2001 Hạng mục chính: thiết kế xây dựng mới hồ nước và hệ thống phun nước nghệ thuật đổi 04 kiểu theo chương trình. Giá trị: > 1,2 tỉ VNĐ. Kết quả: Công trình được hoàn thành nhanh chóng trong vòng 60 ngày và vẫn hoạt động tốt cho đến nay. Đây là một công trình rất có ý nghĩa nhằm kỉ niệm ngày quốc khánh 2/9 năm 2001, nó cũng là công trình phun nước nghệ thuật đầu tiên và lớn nhất của Thủ đô và được đông đảo nhân dân khen ngợi .

  • Vị trí: Hà Nội
  • Năm: 2001

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.