Công Viên Biên Hùng

- Tên Công Trình : Hồ Phun Nước Nghệ Thuật Công Viên Biên Hùng - Hạng Mục : Xây Dựng Hệ Thống Phun Nước Nghệ Thuật - Thời Gian Thực Hiện : 5/11/2003 - Thời Gian Hoàn Thành : 24/12/2003 - Giá Trị Dự Án : 586.885.000 VNĐ

  • Vị trí: Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
  • Năm: 2003

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.