Công Trình Quy Nhơn

Công trình: Phun nước nghệ thuật Địa điểm: Quy Nhơn Thời gian thực hiện: Năm 2008 Hạng mục chính: Lắp đặt hệ thống phun nước nghệ thuật Giá trị: >1.500.000.000đ Kết quả: Công trình được hoàn thành trong vòng 60 ngày để Chào mừng Festival Quy Nhơn - Bình Định và vẫn hoạt động tốt cho đến nay.

  • Vị trí: Quy Nhơn
  • Năm: 2008

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.