Cho Thuê Nhạc Nước Festival Biển Vũng Tàu 2006

- Tên Dự Án: Cho Thuê nhạc nước Festival biển Vũng Tàu năm 2006 - Chủ Đầu Tư : Sở Văn Hóa TT Tỉnh BR-VT - Thời Gian Thực Hiện : 20/02/2006 - Giá Trị HĐ : 150.365.000 VNĐ

  • Vị trí: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Năm: 2006

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.