Cải Tạo Nâng Cấp Cảnh Quan Công Viên Trung Tâm Hội Nghị Và Tổ Chức Sự Kiện Tỉnh Đồng Nai

- Tên Công Trình: Cải Tạo Nâng Cấp Cảnh Quan Công Viên Trung Tâm Hội Nghị Và Tổ Chức Sự Kiện Tỉnh Đồng Nai - Chủ Đầu Tư : Công Ty TNHH Phúc Hiếu - Thời Gian Thực Hiện: 15/07/2015 - Giá Trị Dự Án : 550.850.000 VNĐ

  • Vị trí: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Năm: 2015

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.